Bir kurumda çalışan kişilerin, çalıştıkları kurumun menfaatine yönelik davranmaları beklenir. Yaşadığımız dijital çağda, bu menfaate uygun davranışlar artık sosyal medyayı da kapsıyor. Çalışılan kurum hakkında yapılan olumlu paylaşımlar, her ne kadar kişisel profillerde bile olsa dolaylı yoldan reklam olarak kabul ediliyor. Bu yüzden, çalışanların da kurumları hakkında olumsuz bir şey paylaşmamaları gerekiyor.

Hangi sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi olabilir?

Böyle bir konuda, çalışanların aklına ilk gelen soru hangi paylaşımların tazminatsız kovulmaya sebebiyet verebileceğidir. Bu sebeplerin en başında, kurumun gizli tuttuğu bilgileri paylaşmak gibi güvenlik ihlalleri geliyor. Diğer sebepler ise çalışanın diğer çalışanlara sosyal medya aracılığı ile psikolojik veya cinsel taciz oluşturacak eylemlerde bulunması ya da ayrımcılık niteliği taşıyan davranışlar sergilemesi, çalışanın ifadelerinin şirket itibarına zarar verici nitelikte olması, şirket ile ilgili kötüleyici beyanlarda bulunması olarak sayılabilir.

Bu paylaşımlar neden kovulma sebebi?

Bu durumların çoğu hakkında yargı net bir şekilde çalışanın çalıştığı kuruma, çalışma arkadaşları ve iş verenine olan sadakat borcunu ihlal ettiğini, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedilebileceğini ve işverenin başkaca bir zararı doğmuşsa bu zararı işçiden tazmin edebileceğini ifade ediyor.

Bu durumu önlemek için neler yapılabilir?

Günümüzde, özellikle de pek çok özel sektör firması, iş akışının bozulmaması ve çalışanlarda verimlilik kaybı yaşanmaması gibi gerekçelerle çalışanların bilgisayarları üzerinden sosyal medya hesaplarına erişimi kapatma yolu gibi sert yöntemlere bile başvurabiliyor. Burada belirleyici olan şirketin sosyal medya stratejisinin ne şekilde yürütüleceği. Çalışanlar ile, sosyal medyalarını işleri hakkında bir şey paylaşmayacakları şekilde yapılabilecek sözleşmeler, bu gibi sorunların önüne geçebilir. Bu yüzden, çoğu firma bir çalışanı işe almadan önce geçmiş taraması yaparken, özellikle sosyal medya hesaplarını ve paylaşımlarını da dikkate alıyor.