YÖK Anadolu Projesi tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap Anadolu'daki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarı olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyona yükseldi. Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Bu yıl itibariyle yüzde 49'a yükseldi.

Bütçeden üniversiteler için ayırdığımız pay da ciddi oranda artmıştır.

Kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu ilk defa bu dönemde kuruldu. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden işbirliğine açık bir iklimin oluşmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala devletten ve toplumdan kopuk şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumak isteyenler de var. Ama onlar da bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Yükseköğretim eğitim programları danışma kurulunu hukuki bir zemine kavuşturduk. Meslek Yüksekokullarının özellikle organize sanayi bölgesinde faaliyet göstermesini özendirmek için öğrenci başına teşvik uygulamasını getirdik. Salgın döneminde üniversitelerimiz başarılı bir uzaktan eğitim hizmetini verdiler. Bu sayede üniversitelerimiz pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir hafta açılıp bir sonraki hafta kapandığı bir belirsizlik dönemi yaşamadı.

Kızlarımızın yükseköğretim görme oranındaki artışta da üniversitelerin Anadolu'da yaygınlaşmasının da etkisi vardır. YÖK artık engellemelerle uğraşmak yerine milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü.

Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz. Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap Anadolu'daki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarı olacaktır. Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre öğrenci çekme konusunda Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına girmiştir. Cumhurbaşkanlığı olarak imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim alması için seferber etmiş durumdayız. En kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır. Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla 2 veya 3 yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor.

Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı 4'den 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.