Dava dilekçesi ve cevap dilekleri okundu, cevap dilekçesinde davanın davacı siyasi parti genel başkanlığı adına açılmasına karşılık vekaletnamenin genel başkanlık adına olmaması nedeniyle taraf ehliyeti noksanlığı yönünden davalılar tarafından itiraz edildiği, davalı basın yayın şirketine yazılan cevapta, yalnızca mahkememizin müzekkeresinin taranarak gönderildiği, istenilen günlü gazete örneğinin gönderilmediği anlaşıldı.

Davacılar vekillerinden soruldu: Karşı tarafın itirazı yerinde değildir. Dosya içerisindeki vekaletname hukuka ve usule uygundur dediler.

Davalılar vekilleri ortak beyanlarında: Yukarıda beyan edilen itiraz haricinde taraf sıfatına ilişkin de itirazımız bulunmaktadır. Eğer bu eksiklik HMK 115 kapsamında tamamlanabilecek bir eksiklik ise karşı tarafa süre verilsin dediler.  

MAKKEME DAVALIYA EKSİKLİKLERİ GİDERMESİ İÇİN 2 HAFTA SÜRE VERDİ. 

Dosya incelendi. G.D.
1-Davacılar vekillerine davacı siyasi parti genel başkanlığı adına düzenlenmiş vekaletname ibrazı için 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde vekaletname ibraz edilmemesi halinde davacı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'na açılan davaya muvafakatının olup olmadığını bildirmek, muvafakatı var ise duruşmada hazır bulunmak ve/veya kendisini vekil ile temsil ettirmek üzere bir sonraki celseye kadar süre verildiği ve duruşmada hazır bulunması gerektiği şerhli davetiyenin tebliğine, çıkartılacak davetiyeye iş bu duruşma zaptı örneğinin eklenmesine,

2-Davalı Uğurlu Gazetecilik ... Ltd. Şti'ye tekrar müzekkere yazılarak 27/07/2020 tarihli gazete örneğinin tekrar gönderilmesinin istenilmesine, 

BİR SONRAKİ DURUŞMA 03/06/2021 TARİHİNDE 

3-1.ara karar gereği öninceleme duruşmasının bir sonraki celse yapılmasına,

4-Bu nedenle duruşmanın 03/06/2021 günü saat 10:25 bırakılmasına karar verildi.25/02/2021 

DİLİPAK TWİTTER ÜZERİNDEN BİR AÇIKLAMA YAPTI.. 

Gazeteci -Yazar Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin kendi aleyhinde açtığı davaya ilişkin yeni gelişmeleri Twitter hesabı üzerinden duyurarak, bir video paylaştı.

Dilipak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Başkanlığının aleyhime açtığı davanın bugün ilk duruşması vardı. Usulü eksiklikler için karşı tarafa süre verildi ve duruşma Haziran ayına ertelendi." dedi.