Adalet Bakanlığı, mağdur odaklı onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde suç mağdurlarının adli süreçler hakkında doğru şekilde bilgilenmesi amacıyla "www.magdurbilgi.adalet.gov.tr" internet sitesini erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) doğrultusunda mağdurların adalete erişimi ve hak arama mekanizmaları güçlendiriliyor.

Bu kapsamdaki yasal düzenlemeler, yayımlanan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İHEP'teki hedeflerde özellikle adli süreçte mağdur haklarının korunmasına ve mağdurların bilgilendirilmesine yönelik düzenlemeler ön plana çıkıyor.

Çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin kapasite ve etkinliğinin arttırılması hedefleri kapsamında adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri faaliyete geçirildi.

Hazırlanan Mağdura Yaklaşım Kılavuzu tüm uygulayıcılara dağıtıldı. Bununla birlikte, Adli Görüşme Odalarının (AGO) sayıları arttırıldı.

Suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukların düzenlendiği 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mağdur odaklı adalet politikasının daha kurumsal bir yapı ve etkin bir destek hizmetine kavuşması sağlandı.

YABANCI UYRUKLAR DA FAYDALANIYOR

Mağdur odaklı onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde suç mağdurlarının adli süreçler hakkında doğru şekilde bilgilenmesi amacıyla "www.magdurbilgi.adalet.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.

İnternet sitesi sayesinde suç mağdurları ve tanıklar "tek tık" ile yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip olduklarını, hangi hizmeti hangi kurumlardan alabileceklerini ve bunun için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiğini kolaylıkla öğrenebilecek.

Mağdurları ve tanıkları haklarının yanı sıra adli süreçler hakkında doğru bilgilendirmek amacıyla sade ve anlaşılır şekilde tasarlanan internet sitesinden, farklı dillerde hizmet sunmasıyla yabancı uyruklular da faydalanıyor. Suç mağdurları ve tanıklar Türkçe, İngilizce ve Arapça düzenlenen internet sitesi ile adliyeye gelmeden önce ön bilgi sahibi olabiliyor.

Mağdur ve tanıklar internet sitesi sayesinde "Bir suç hakkında nasıl ihbar ve şikayette bulunabilirim?", "Suç mağduru olarak hangi hak ve imkanlara sahibim?", "Tanık olarak hak ve yükümlülüklerim neler?", "Adli süreçte ne ile karşılaşacağım, nelere dikkat edeceğim?", "Adli yardım hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?", "Psikolojik destekten nasıl faydalanabilirim?" gibi sorulara cevap bulabiliyor.

Ayrıca, işlenen suç nedeniyle kaygı düzeyi yüksek mağdurlar, ifade ve beyan işlemlerinin, kendileri için hazırlanan Adli Görüşme Odalarında uzman psikolog eşliğinde alınmasını talep edebiliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, mağdurlara yönelik hazırlanan bilgilendirme sitesiyle ilgili, şu değerlendirmede bulundu:

"Adalete erişimi kolaylaştırıyor, hak arama yollarını güçlendiriyor, bilgilendirme mekanizmalarını genişletiyoruz. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak hazırlanan mağdur bilgilendirme sitemiz vatandaşlarımızın hizmetinde."