3 Mart'tan bu yana yaklaşık 2 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti.
 
Öte yandan 2024 yılında da 2 milyona yakın vatandaş ise emeklilik planı yapıyor.
 
Süreç devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emekliliği henüz onaylanmayan 100 binin üzerinde dosya içinde başvurusu iptal edilenler de bulunuyor.
 
Sabah'ın haberine göre, bu dosyalarda, "Prim gün sayısının tamamlanması, ortağı olunan şirkette sigortalı çalışılması, başkasının primlerinin sehven hesaba yazılması, işe gitmediği halde çalışmış gibi sahte sigortalılığı tespit edilenler, kuruma prim borcu bulunması, hem SSK hem de Bağ-Kur'lu olunması nedeniyle emekliliğe yetecek gün sayısına ulaşılmaması" gibi nedenler bulunuyor.
 
Bu yıl EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yoğun bir süreç işliyor. Yasadaki şartları sağlayan 2 milyona yakın vatandaş emekli aylığını almaya başladı. Ancak SGK'da emekliliği onaylanmayan ya da başvurusu iptal edilen dosyalar bulunuyor.
 
Sadece 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla işe girmiş olmak EYT kapsamında emekli olmaya yetmiyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.
 
Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. SGK'ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılırsa ihya tamamlanıyor.
 
Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Borcunu ödeyecek olanların, sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor. 
 
Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Böylece 15 ay askerliği borçlanan bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödeyecek.
 
Örneğin EYT ile emeklilik için 2 ayı eksik olanların 60 günlük primini borçlanması yeterli olacak. Emekli olacak kişi hem SSK hem Bağ-Kur'dan prim gün sayısına sahipse son 2 bin 520 gün içinde sürenin yarısına (1.260 güne) bakılıyor.

Bu kapsamda yarısından 1 fazlası hangi kurumdan prim varsa o statüden emekli olunuyor. Son 2 bin 520 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunduğu statüde gün sayısını tamamlamayanların da başvuruları da kabul edilmiyor.
 
Emekli olunacak statüye ilişkin prim hesabının doğru yapılması gerekiyor.
 
Yasa çıktığında başvurup da emeklilik işlemleri tamamlayamayanların öncelikle SGK'ya başvurularını dikkatli kontrol etmesi gerekiyor. İşlemlerin neden tamamlanmadığı ALO 170 ya da en yakın sosyal güvenlik merkezine giderek öğrenilebilir.
 
Eksiklerin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. İptal nedenleri arasında ortağı olunan şirkette sigortalı olunması, başkasının primlerinin yanlışlıkla kendi hesabına yazılması, hiç işe gitmediği halde sigorta yaptıkları belirlenenler, işe başlangıcı 18 yaşın altında ailesinin işyerinde olanlar, yurt dışında yaşamasına karşın Türkiye'de kendisini sigortalı gösterenlerin de başvuruları kabul edilmiyor.
 
Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çekiyor.
 
Memurluktan sonra 1.260 gün SSK'lı olarak çalışanların kamuda kazandığı yıpranma payı hizmet süresine ekleniyor ancak emeklilik yaşından düşülmüyor. Farklı sigortalılık statüsünde ödenen primler birleştirilerek toplam hizmet süresi üzerinden emekli olunabiliyor.
 
 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış oldu.
 
3 Mart'tan bu yana yaklaşık 2 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'lilerin emeklilik şartlarını tamamlamalarıyla birlikte toplam sayının 5 milyona yaklaşması bekleniyor.
 
 
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı.
 
EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.
 
Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor.
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.
 
İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları şöyle belirleniyor: 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sigortalılar EYT kanunu kapsamına giriyor.
 
23 Mart 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor.
 
Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu noktada kısmi emeklilik şartları oluşuyor.
 
EYT'Lİ OLAMAYANLAR NE YAPACAK? 8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar; 
 
- Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

- Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.
 
- 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli oluyor.
 
5510 sayılı Kanuna göre; - 01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,
 
*01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılıyor. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo ise şöyle:
 
İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI? 01.05.2008 - 31.12.2035 - 58 - 60 - 7200 01.01.2036 - 31.12.2037 - 59 - 61 - 7200 01.01.2038 - 31.12.2039 - 60 - 62 - 7200 01.01.2040 - 31.12.2041 - 61 - 63 - 7200 01.01.2042 - 31.12.2043 - 62 - 64 - 7200 01.01.2044 – 31.12.2045 - 63 - 65 - 7200 01.01.2046 – 31.12.2047 - 64 - 65 - 7200 01.01.2048 -------------- 65 - 65 - 7200
 
Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir. Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacak.
 
Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
 
ŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI? 01.05.2008 - 31.12.2035 - 61 - 63 - 5400 01.01.2036 - 31.12.2037 - 62 - 64 - 5400 01.01.2038 - 31.12.2039 - 63 - 65 - 5400 01.01.2040 - 31.12.2041 - 64 - 65 - 5400 01.01.2042 - 31.12.2043 - 65 - 65 - 5400 01.01.2044 – 31.12.2045 - 65 - 65 - 5400
 
Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100'er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Burada da kısmi emeklilik söz konusu olurken 25 yıl şartı ortadan kalkıyor.

 
Bu tablo ise şöyle: İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI? 01.05.2008 - 31.12.2008 - 61 - 63 - 4600 01.01.2009 - 31.12.2009 - 61 - 63 - 4700 01.01.2010 - 31.12.2010 - 61 - 63 - 4800 01.01.2011 - 31.12.2011 - 61 - 63 - 4900 01.01.2012 - 31.12.2012 - 61 - 63 - 5000 01.01.2013 - 31.12.2013 - 61 - 63 - 5100 01.01.2014 - 31.12.2014 - 61 - 63 - 5200 01.01.2015 - 31.12.2015 - 61 - 63 - 5300 01.01.2016 -------------- 61 - 63 - 5400

 

 

KAYNAK: SABAH