Araştırmacılar, 'Enterobacter bugandensis' adı verilen 13 bakteri suşunun, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) kan enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğunu ve gemideki astronotların sağlığını tehlikeye atabileceğini tespit etti.

Çoklu ilaca dirençli olmasıyla bilinen bu bakteri UUİ'den izole edildi. Çalışma bulguları, stres altında, ISS'den izole edilen türlerin mutasyona uğradığını ve Dünya'daki benzerleriyle karşılaştırıldığında genetik ve işlevsel olarak daha farklı hale geldiğini gösterdi.

Türler, ISS'de zaman içinde önemli bir bollukla canlı bir şekilde varlığını sürdürebildi. E. bugandensis birçok başka mikroorganizmayla bir arada mevcuttu ve bazı durumlarda bu organizmaların hayatta kalmasına yardımcı olabildiği ifade edildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, UUİ gibi insan yapımı kapalı ortamların mikro yerçekimine, radyasyona ve yüksek karbondioksit seviyelerine maruz kalan aşırı ortamlar sağlayan benzersiz alanlar olduğu, bu alanlara giren herhangi bir mikroorganizmanın gelişmek için uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.