Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2020'yi referans alarak açıkladığı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri Türkiye'deki gelir dağılımını ortaya koydu.

En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay 0,8 puan azaldı

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 46,7'ye düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,2 puan artarak yüzde 6,1'e yükseldi.

Gini katsayısı azaldı

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,009 puan azalış ile 0,401 olarak tahmin edildi.

Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 8,0'dan 7,6'ya, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 14,6'dan 13,7'ye düştü.

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 76 bin 733 lira
Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 10,6 artarak 2021 yılı anket sonuçlarına göre 76 bin 733 lira oldu.

Yıllık ortalama eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 37 bin 400 lira

Türkiye'de yıllık ortalama eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artarak 33 bin 428 liradan 37 bin 400 liraya yükseldi.

En yüksek yıllık ortalama eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri tek kişilik hanelerde

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla göre 6 bin 585 lira artarak 49 bin 297 lira ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 41 bin 753 lira iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 38 bin 159 oldu.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 29 bin 445 lira ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.

Yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 29,2 ile tarım sektöründe

Esas iş gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde; en yüksek yıllık ortalama gelirin 51 bin 173 lira ile hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 32 bin 635 lira ile tarım sektöründe olduğu görüldü. Bir önceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 29,2 ile tarım sektöründe gözlenirken, bunu yüzde 11,2 ile hizmet sektörü izledi. Diğer taraftan sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe ise yüzde 4,7 artış gözlendi.

Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı yüzde 63,7

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 5,4 puan artarak yüzde 63,7 oldu.  Nüfusun yüzde 6,6'sına bu ödemeler yük getirmezken yüzde 23'üne çok yük getirdi. Hanelerin yüzde 60,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 38,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 33,4'ü beklenmedik harcamaları, yüzde 20,5'i evin ısınma ihtiyacını, yüzde 62,9'u eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.