Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde birçok yenilik ekonomiye kazandırıldı. Şirketler ve bireysel yatırımcıları ilgilendiren adımlar Türkiye'nin yatırım, istihdam, ihracat alanındaki büyümesine katkıda bulundu.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri devreye aldık.

İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulamaya başladık.

Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını %15’ten %10’a indirdik.

Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkân sağladık.

2.Ticari kredileri, ülke ekonomimizi güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırıyoruz.

Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL’lik KGF Destek Paketi’ni devreye aldık.

İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına %9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL’lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı’nı uygulamaya aldık.

Konutlarda %45’e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi’ni hayata geçirdik.

3.Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamaları devreye aldık

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payını %71’den %58’e düşürdük.

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83.816 vatandaşımızdan yaklaşık 6,6 milyar TL’lik talep topladık.

4.Tüm rafinerilerin dahil olduğu Altın Tasarruf Ekosistemini kurarak yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırdık.

5.Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) devlet katkısını %25’ten %30’a çıkardık.

6.Vergi düzenlemeleriyle TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarını teşvik ettik.

TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimini 2022 yılı sonuna kadar uzattık.

Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanıdık.

Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında %0 stopaj oranı uygulamasını 2022 sonuna kadar uzattık.

Devlet İç Borçlanma senetlerinde stopaj oranını 2022 sonuna kadar %10’dan %0’a indirdik.

Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranını sıfırladık.

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında TL’ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemelerini yaptık.

TL mevduat ve katılma hesaplarının vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranını sıfırladık.