Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Aselsan, rüzgâr türbinleri, demiryolu sistemleri, alt sistemleri, aksamları, araç homologasyon, kamera test/belgelendirme, laboratuvar altyapılarının kullanılması ve tedarikçi değerlendirme konularında da ortak çalışmalar yapacak. Ayrıca tedarik ekosisteminin güçlendirilmesi, mevcut ve potansiyel firmaların denetlenmesi, yetkinlik değerlendirilmesi, belgelenmesi ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirecek.

Türkiye’nin sanayisini güçlendirecek, ithal edilen ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesinin önünü açacak Raylı Sistemler ve diğer konuları içeren Çerçeve İşbirliği Protokolünü; TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Aselsan Ulaşım Güvenlik Enerji ve Sağlık Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Aselsan Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan TSE Başkanı Şahin, TSE ve Aselsan’ın kuruluş amacı, bugünkü misyonları ve hedefleri açısından temel bir ortak noktaya sahip olduğunu söyledi.

Almanya başta olmak üzere 5 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilerek yeni Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattına kazandırıldı.

Ortak noktayı sanayide ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve küresel bir aktör olmak olarak özetleyen Şahin, “Aselsan bu anlamda ülkemizin gözbebeği ve gurur kaynağı olan kuruluşlarından biridir. Enstitümüzün temel faaliyet alanları olan standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve eğitim alanları tüm sektörleri yatay olarak kesmektedir. Dolayısıyla Enstitü olarak temel amaçlarımızdan biri, bir taraftan sanayicimizin uygunluk değerlendirme ve eğitim alanındaki ihtiyaçları konusunda altyapımızı güçlendirerek sanayicimizin maliyetlerini düşürüp kalite seviyesini artırmak diğer taraftan da uygunluk değerlendirme sektöründeki dışa bağımlılığı azaltıp yerlileşmeyi ve yerli oranını artırmaktır. Bu doğrultuda Enstitümüzün en temel paydaşlarından biri de Aselsan’dır” dedi.

ASELSAN, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlayan kritik teknolojilerin yer aldığı Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımı doğrultusunda uydu teknolojileri alanında bir dizi hamle yaptı.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Aselsan ve TSE’nin iş birliğini daha stratejik ve sistemli bir hale getirmek için bir protokol imzalanmasına karşılıklı olarak karar verdiklerini ifade eden Şahin, “Bu protokol vasıtası ile Aselsan’ın yurt içinde ve yurt dışındaki enerji, ulaşım, savunma, güvenlik, sağlık, bilgi teknolojileri, haberleşme gibi sektörlerde yürüttüğü program ve projelerde standardizasyon, belgelendirme, gözetim, muayene, test, laboratuvar faaliyetleri, mühendislik ile millileştirme, tedarikçi geliştirme, kaynak bulma, oluşturma faaliyetlerinde birlikte hareket etmeyi amaçlıyoruz. Öncelik vereceğimiz alanlar; rüzgâr enerjisi, demiryolu sistemleri, alt sistemleri ve aksamları, araç homologasyon, kamera test, belgelendirme, laboratuvar alt yapılarının kullanılması ve tedarikçi değerlendirme alanlarıdır” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde binlerce bulunan Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için kara araçlarında gömülü olarak kullanılabilecek simülatör geliştirildi. BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ASELSAN tarafından üretilen uzaktan kumandalı Sarp Silah Sistemi için simülasyon teknolojileri kullanarak, gömülü eğitim simülatörü oluşturdu. Sahada görev yapan birlikler önce Sarp'ın simülatöründe atış yaparak deneyim kazanacak, ardından sahada daha yüksek bir deneyimle görev yapacak.

"HERKES SAVUNMA SANAYİİNİN PARÇASI OLABİLİR"

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de sahadaki dogmaları değiştirecek birtakım yaklaşımların oluşması konusunda ülke olarak çok ciddi bir atılım içerisinde olduklarını söyledi.

Görgün, Türkiye’nin batıya göre en büyük avantajlarından birinin insan kaynağı olduğunu ifade etti. Bir ürünün standardizasyon, sertifikasyon, çevre koşulları, kalite testleri sonrasında değerinin artarak kilogramı bin dolar olabilecek bir sisteminin parçası olduğunu kaydeden Görgün, “Türkiye’nin şu anda ihracatı kilogram başına 1,5 dolar civarında. Aselsan’ın kg başı ihracatı bin dolar civarında. Onun için bazen sahadaki alt yüklenicilerimize ve beraber çalıştığımız firmalara ek olarak yeni oyuncular katmak adına, teşvik etmek için de bunları söylüyorum. Herkes savunma sanayinin parçası olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin uzaydaki varlığının güvende olmasını sağlamak için yürüttüğü projede ilk çıktıları aldı. ASELSAN, Türkiye'nin uzayda hızla büyüyen varlığını gözeterek Yakın Uzay Durumsal Farkındalık Projesi yürütüyor- Uzay durumsal farkındalığına odaklanılan, uyduların ve uzay çöplerinin yörünge bilgilerinin üretilmesi ve güncellenmesi hedeflenen YAKUD Projesi'nde, dış kaynak verisiyle üretilen ilk karar destek çıktıları alındı. Projeyle, yörüngelerdeki hareketlilik konusunda sağlanacak durumsal farkındalık sayesinde uzay projelerindeki planlama daha sağlıklı, Türkiye'nin uzaydaki varlığı daha güvende olacak.

"ÖRNEK ÇALIŞMA"

Bir okul, bir yönlendirme ve mentörlük görevi yaptıklarını, bunları yaparken savunma sanayinde sistem, mühendislik, tasarım gibi elde edilen bilgi birikimini Türkiye’nin sivil alandaki teknolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına da sorumluluk taşıdıklarını belirten Görgün şöyle devam etti:

“Bugünkü birlikteliği çok anlamlı buluyorum. Birlikte yapacağımız çok işler var. Bizim çalışanlarımız iyi mühendislerdir. İyi okullardan çıkmış, Türkiye’nin en güzide kurumunda çalışmış, yıllarca gözde olan projelerde alın teri, akıl teri dökmüş arkadaşlarımızdır. Sizlerin de çok önemli saha tecrübeniz var. Bu tecrübeyle birlikte ülkemize hizmet edeceğiz. Dilerim ki bu yaklaşımlar diğer güzide firmalara da örnek olur, devamı gelir. İyi niyetle ve hayırla bugün inşallah atacağımız imzalarla devamını getireceğimize gönülden inanıyorum.”

"MİLLİLEŞTİRME HAMLESİ"

Protokol kapsamında TSE ve Aselsan başta rüzgâr enerjisi, demiryolu sistemleri, alt sistemleri, aksamları, araç homologasyon, kamera test/belgelendirme, laboratuvar altyapılarının kullanılması ve tedarikçi değerlendirme konularında ortak çalışma yapacak. Aselsan’ın tedarik ekosistemini güçlendirilmesi adına yan sanayi faaliyet alanlarında mevcut ve potansiyel firmalar denetlenecek, yetkinlik değerlendirilmesi ve belgelenmesi adına iş birlikleri yapılacak. İthal olarak temin edilen ürünlerin yerli imkanlar ile üretilmesine yönelik yürütülen “millileştirme” faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve yeni firmaların tespit edilmesi alanında ortak çalışma yürütülecek.