Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından, terör finansmanının önüne geçmeye ve kitle imha silahlarının yayılmasını engellemeye yönelik olarak alınan yaptırım kararlarının uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen yeni kanun teklifi "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası" adıyla Meclis'e sunuldu. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DERNEKLERİN FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Buna göre; uyuşturucu ile uyarıcı madde ticaret ve imali, terörizm finansmanı, suçtan kaynaklı mal varlığını aklama suçlarından mahkum edilenler, derneklerde yönetici olarak görev yapamayacak. Yine söz konusu suçlardan hakkında dava açılmış olan dernek yöneticileri, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılacak. Alınan tedbirin yeterli gelmemesi durumunda dernek faaliyetleri geçici bir süre için durdurulacak ve hızlı bir şekilde mahkemeye başvuru yapılacak. Mahkeme, dışarda ve dernek üyeleri arasından kayyum ataması yapma yetkisine sahip olacak.

TERÖRİZME FON SAĞLAYANLARIN MAL VARLIĞI DONDURULACAK

Yargı kararı ile terör örgütü olduğu kesin surette belirlenen örgütlere ve bu örgütlerin üyelerine, terörizmin finansmanı çerçevesinde fon sağladığı ya da yardım topladığı tespit edilen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye bulunan mal varlığı dondurulabilecek. 

Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili karar 48 saat içinde mahkemeye tebliğ edilecek. Mahkeme ise, 5 gün içerisinde kararın devamı ya da kaldırılmasıyla ilgili kararını verecek. Mahkeme tarafından alınan kararlara itiraz edilebilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN İZİNSİZ YARDIM TOPLAMAYA ENGEL

Terör örgütlerinin hem finans sağlamada hem de kendilerine örgüt üyesi devşirmede kullandığı internet ortamında toplanan izinsiz yardımlara erişim engeli getirilecek. Bu karara riayet etmeyenlere 200 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Yurt dışı yardımları yapılmadan evvel derneklerce mülki idare amirliğine bildiride bulunulacak. Bu bildirim sadece bilgi amaçlı olacak, yardımın yapılması için engel teşkil etmeyecek.

Sözde derneklere sıkı denetim yapılacak

Yasa kapsamında belirlenecek kamu görevlileri, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 124 bin derneğe en geç üç yılda bir denetim yapacak. Böylelikle yalnızca tabela üzerinde dernek olarak görünen, arkada teröre usulsüz bağış toplayan ve insan kaynağı sağlayan sözde dernekler tespit edilecek. Bu dernekler hakkında gereken yapılacak.