TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı ve bölgesel olarak bir tehdit, olduğu düşüncesindedir." şeklinde konuştu.

Türkiye olarak, herkesin güvenliği için çalışmak, tüm insanlığı barış ve istikrar içerisinde yaşatmak amacıyla mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Bölgemizdeki ve dünyadaki ihtilafların çözümlenmesi amacıyla inisiyatif almaktan da kaçınmamaktayız.

"Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşların kapasite geliştirme çabalarına katkıda bulunmanın yanısıra, talep eden ülkelerle de ikili seviyede kapasite geliştirme uygulamaları gerçekleştirmekte, savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmaları imzalamaktadır. Bilmenizi isterim ki Türkiye, bu alanda, her türlü iş birliğine açıktır.

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu, uluslararası hukuka, uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile alakalı ve bölgesel barış için tehdit meydana getiren bir neden karşısında tavrıyla alakalı durumdur."