Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirası (TL) cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından sağlanan kar paylarından, portföyü TL ve bu cinsten ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonları ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 3 ay daha uzatıldı.

Uygulama, 30 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

STOPAJ ORANLARI

Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Haziran'a kadar mevduatta stopaj oranları;

Vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda için yüzde 5,

1 yıla kadar olanlar için yüzde 3,

1 yıldan uzun olanlarda ise sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.