Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 sıra nolu Vergi Usul kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.