İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu yeni ek genelge gönderdi.

Genelge kapsamında; mecburi bir kamusal görevin ifası amacıyla kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor karşılaşmaları ile yurt içi ve yurt dışı karşılaşma ve kamplara katılacağına yönelik alakalı federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak.Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Toplu ulaşım vasıtaylarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme ya da firmalar tarafından bu hususa dair denetim sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan şahısların (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım vasıtaylarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilebilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar tarafında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek ve mağduriyete sebep olunmayacak.