Anlam olarak, huzuru, ruh ferahlığını ifade eden Sakine duası, dinimizin neredeyse tüm alimlerince okunması önerilir. Allah'ın isimlerini zikredildiği bu duanın ne anlama geldiğinin, faziletinin neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, okumaya devam edebilirsiniz.

Sakine Duası Nasıl Okunuyor?

Sakine duası okunmadan önce mutlaka kuralların yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak;

- Niyet maksat belirlenmeli.

- 7 kez istiğfar edilmeli.

- 7 kez salavat getirilmeli.

- 10 sefer Allahu Ekiber.

- Her ayetle birlikte 6 Esmayı okumak, toplamda 19 sefer.

İlk olarak besmele çekilir. Sonra Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir. Sonrasında 1.ayet okunur bu sırasıyla 19 sefer tekrarlanır. Daha sonra tekrardan besmele çekilir. 6 Esma okunur ve 2.ayet okunur. 19 adet ayet bittikten sonra bu aynı şekilde tekrarlanır.

Sakine Duası Arapçası

Sekine Duası Türkçe Okunuşu

İlk ayet: Seyec Allahu'bade usruy yusra

İkinci ayet: Anetil vucuhu lil hayyil kayyum

Üçüncü ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaben rahime

Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurun rahimu

Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira

Yedinci ayet: innallahe kane semian besira

Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakime

Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleyküm rakibe

Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubiyna

On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran azize

On ikinci ayet: İnne hızballahi humül galibün

On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz

On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid

On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu

On altıncı ayet: Habünallahu venim'el vekil

On yedinci ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber

On sekizinci ayet: iyyake na'büdu ve iyyake nestain

On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin

Sakine Duası Türkçesi

'Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder. Yüzlerin sıkıntısı Hayyu Kayyum içindir. Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir. Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir. Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir. Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir. Biz sana apaçık fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin. Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluklar, galip gelirler. Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir. Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'dır. Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

Sakine Duasının Fazileti Nedir?

İslam alimlerinin belirttiklerine göre, sakine duasının pek çok fazileti bulunur. Kişinin huzurlu olması başta olmak üzere rahatlatıcı bir yapısı vardır. Sakine duasının faziletleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Sakine duası Allah'ın izniyle aile içerisinde yaşanan kavgaların son bulmasını sağlar.

- Kişi kendi çekirdek ve geniş ailesiyle çok daha huzurlu bir yaşama erer.

- Huzur, mutluluk ve şefkat sakine duasını okuyanlarla beraber olur. Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur. Hastalara okunması halinde deva verir. İnsanın doğru yola girmesine yardımcı olur. Sakine duası, Allah'a yakarış, zikir ve övgüdür. Allah dualarınızı kabul eylesin. Amin.