Durmuş, "Yönetmelikte, sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş yaptığı yazılı açıklamada; sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarında değişiklik yapan yönetmeliğin yanı sıra keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli alt düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Başkan Durmuş yeni yönetmeliğin Aralık 2021'e göre daha kapsayıcı olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetmeliği, genel itibariyle 2 başlıkta değerlendirebiliriz. Çalışanların lehine 'yeni' iyileştirmeler sağlanmıştır. Keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli alt düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yönetmelikle, sabit ek ödemelerin mahsuplaşması fiilen etkisiz hale gelmiştir. Tüm çalışanlara 'taban' belirlenmesi önemli bir adımdır. Çalışanların sabit gelirleri artmış oldu. Teşvik ek ödemesi sistemiyle tüm çalışanların gelirlerinin daha da artması mümkündür. Hekim ve hekim dışı ek ödeme havuzlarının ayrılması imkanı sağlanmıştır. Yılda 7 gün raporda, heyet raporlarında ve 10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Teşvik ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı geniş yetkiye sahip olmuştur. Ancak, Bakanlık aldığı bu geniş yetkiyi hakkaniyet odaklı kullanmalı, nesnel prensiplere dayandırmalıdır. Hekim dışı sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır. Sağlık Müdürlüklerinde çalışanların taban ek ödemelerinin birim hedef puanına endekslenmesi hakkaniyetli olmamıştır. Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı, ASM'ler, üniversite hastaneleri, Hudut Sahiller ve Adli Tıp Kurumu için de ivedilikle gereken düzenlemeler yapılmalıdır."