Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (covid-19) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada koronavirüslü kimselerle yakın temas edenler için uygulanan 14 günlük karantina süresi, 10 güne düşürüldü.

KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Olası veya kesin olan koronavirüs enfeksiyonu olanlar, damlacık enfeksiyonu ile alakalı koruma önlemleri alınmadan önce, yakından temas etmiş olan kişiler, bu kişilerle son temaslarından sonraki 10 gün süresince koronavirüs semptomları açısından telefon yoluyla sorgulanarak izlenmeli, gerekli durumlarda ev ziyareti yapılmalıdır.

Temaslı takipleri İl veya İlçe sağlık müdürlükleri tarafından koordine edilmeli ve aile hekimleri ile beraber yürütülmelidir. Temaslı değerlendirilmesi yapıldığı esnada koronavirüs vakası olan, PCR testinin yapılmasından veya semptom başlangıcından önceki 2 günlük süre içerisindeki temasları baz alınır.

Kesin olarak koronavirüs (kovid-19) tanısı koyulan kişilerin enfeksiyon tablosunun, koronavirüste sonucunun pozitif çıktığı tarih itibarıyla 3 ay içinde başka bir koronavirüs hastasıyla temas etmiş olması, riskli temas olarak değerlendirmeye alınmaz. Bu doğrultuda temaslı takibi yapılmaz.

Bahsi geçen kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen koronavirüs vakası ile olan temasları değerlendirilir. Bilinen bir immün süpresif ilaç kullanan kişiler veya immün süpresif hastalık tablosu olan kişiler bu kapsama alınmaz ve süreye bakılmadan koronavirüs vakası ile olan temas durumu değerlendirilir.

Kesin surette koronavirüs tanısı konan kişiler enfeksiyon tablosunun iyileşmesini izleyen 3 aydan sonra, ikinci kez yeni koronavirüs tanısı yani reinfeksiyon alabilir ve böylelikle sisteme kaydı yapılabilir.

İkinci kez koronavirüs olan kişilerden PCR ve ELİSA çalışmak üzere kan örneği ve solunum yolu numunesi alınır, numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne yollanır.