Rekabet Kurumu, sosyal medya hesabı üzerinden ilaç firması Roche hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine Rekabeti Koruma Kanunu'nun ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını duyurdu. 

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Rekabet Kurulunun, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yapılan önaraştırma sonucunda alınan 25.02.2021 tarihli ve 21-10/130-55 sayılı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 21.03.2024 tarihli ve 2023/1084 E., 2024/663 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.