Riskli prematüre bebeklerde körlük tehlikesine rağmen doğumdan ileri 4-6 hafta içerisinde tarama yapılacak.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre riskli görülen prematüre bebeklere mecburi tarama yapılacak. Genelgenin ayrıntıları şöyle: “Prematüre retinopatisi (ROP), prematürelerde görülen retina damarlarının gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir göz hastalığıdır. Gebelik haftası, düşük doğum ağırlığı, yapılan oksijen tedavisinin zamanı ve konsantrasyonunun ROP amacıyla en iyi tanınan risk etkeni olmasının yanı sıra, prematüre bebeğin ek hastalıklarının, yapılan tedavilerin ve girişimsel işlemlerin de ROP gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde her sene canlı doğan bebekler içerisindeki prematüre sıklığı, bu prematürelerde yapılan ROP taramaları sıklığı, ROP hastalığının tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanması, erken tanı ve doğru vakitte uygun tedaviler ile kalıcı körlük riskinin yüksek seviyede azalmasının sağlanması nedeniyle Bakanlığımızca ROP hizmetleri ile alakalı iş ve işlemlerin düzenlenmesi gereksinimi doğmuştur.

TARAMA ZORUNLU OLACAK

32 haftadan küçük ve 1500 gramın altı doğan bütün bebekler ile 32 haftadan büyük ve 1500 gramın üstü doğmasına rağmen kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış ya da bebeği takip eden uzman doktorun ROP gelişimi yönünden riskli gördüğü prematüre bebeklere, doğumdan sonraki 4-6 hafta içerisinde ROP tanı ve tedavi merkezlerinde mecburi olarak tarama yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan planlamalara göre içeriğinde ROP tanı ve tedavi merkezi kurulmasına karar verdiği sağlık tesisinde alakalı merkezin kurulması mecburi olacak. Tarama muayenesinde ROP teşhisi koyulan vakalar, ilgili sağlık tesisi sorumluluğunda olmak üzere en yakın ve uygun olan ROP tanı ve tedavi merkezine sevk edilecek. Hastanın sevk ve nakli amacıyla tespit edilen ROP tanı ve tedavi merkezi, sevkle gönderilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlü.”