Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 167,3 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 2,1 milyar dolar azalarak 159,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 394 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar azalışla 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon dolar azaldi. Tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 45,8 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 343 milyon dolar arttı, tahvil stoku ise 290 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 484 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 92 milyon dolar artışla 975 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 828 milyon dolar azalarak 106,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcu bir önceki yıl sonuna göre 405 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,7'sinin dolar, yüzde 33,8’inin Euro, yüzde 1,6’sının Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,5’inin dolar, yüzde 37,0’ının Euro, yüzde 17,2’sinin Türk lirası ve yüzde 4,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 159,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 61,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.