Söz konusu kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri döndükten sonra Alman vatandaşlıklarının federal yetkililer tarafından iptal edildiği gerekçesiyle Düsseldorf İdari Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Almanya’nın bu uygulamasının AB yasalarıyla uyumlu olup olmadığını Avrupa Adalet Divanı’na sordu. Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Almanya’nın bu uygulamasının AB yasalarıyla uyumlu olduğu görüşünü belirtti.
 
Başsavcı Szpunar, bir AB ülkesinin, AB dışındaki bir ülkenin vatandaşlığına geçen bir kişinin vatandaşlığını iptal edebileceği görüşünü dile getirdi. Ancak böyle bir durumda yetkililerin, ilgili kişileri atacakları adımın sonuçları hakkında önceden bilgilendirmeleri gerektiğini ifade etti. Başsavcı ayrıca, bir AB ülkesinin vatandaşlığını alan kişinin bazı durumlarda mevcut vatandaşlığından vazgeçmek zorunda olmaması ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilmesi gerektiğini belirtti. Alman vatandaşlık yasası, belirli durumlarda çifte vatandaşlığa izin vermektedir.
 
Başsavcının görüşü henüz bir karar niteliği taşımamaktadır ve Adalet Divanı’nın ne karar vereceği bilinmemektedir. Ancak Avrupa Adalet Divanı hâkimleri genellikle başsavcıların görüşlerini dikkate almaktadır. Şu anda Almanya’da çifte vatandaşlık sadece, vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen bir ülkenin vatandaşı olunması veya ilgili kişinin başka bir AB ülkesi vatandaşı olması gibi durumlarda mümkündür. Ancak Alman hükümetinin uygulamaya koymayı planladığı yeni vatandaşlık yasası çifte vatandaşlığa izin vermektedir.

 

 

 

KAYNAK:yeniakit.com