Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarından 4.5 milyar lira gecikme zammından vazgeçilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yapılandırmaya ilişkin yasa teklifinin etki analizi yapıldı.

Teklif, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeriyor.

31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilecek.

Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.

Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 43.5 milyar lira tahsilat yapılabileceği değerlendiriliyor.

215 BİN DAVA DOSYASI

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için de yapılandırma imkanı getiriliyor.

Dava aşamasındaki alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına girebilecek dava sayısı vergi daireleri için 215 bin 511 oldu.

Derdest davalarda ihtilaf konusu vergi ve ceza tutarı 181,2 milyar lira olarak belirlendi.

3 MİLYON İŞYERİ YARARLANABİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 196 milyar liralık alacağı da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Düzenleme ile borcu bulunan 3 milyon 277 bin iş yeri ve 14 milyon 613 bin sigortalının Kuruma olan borçları yapılandırılacak.

2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 iş yeri düşüldüğünde, iş yeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak.

Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 47.8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor.

Yapılandırma kapsamında SGK'ya ödenmesi gereken 4.8 milyar lira idari para cezası da kapsamda bulunuyor.

BAĞ-KUR'LU DA NEFES ALACAK

Tarım Bağ-Kur'luların sattıkları ürün bedellerinden prim borçları sebebiyle kesinti yapanların tahsil edip de Kuruma aktarmadıkları borçlar, yeniden yapılandırma kapsamına alınırken, 10 bin 304 borçludan anapara ve gecikme zammıyla toplam 81 milyon 708 bin lira alacak bulunuyor.

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı da güncelleniyor.

İstisnaya konu edilebilecek kazanç tutarının gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi olarak (2023 yılı için 150 bin lira) belirlenmesi halinde 2023 yılında bu istisnanın vergisel maliyetinin 1.1 milyar lira olacağı ve düzenlemenin ilave 500 milyon lira maliyeti olacağı değerlendiriliyor.

1.4 MİLYON ÜNİVERSİTELİNİN 4.5 MİLYAR GECİKME ZAMMI SİLİNİYOR

Teklifle, geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zammı da terkin ediliyor.

Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarından 4,5 milyar lira gecikme zammından vazgeçilecek.

Teklifle sporcu ücretlerinden kesilen vergilerin iadesine imkan tanınıyor.

Düzenlemenin yaklaşık 1 milyar lira vergisel maliyetinin olacağı değerlendiriliyor.

Trafik sigortası poliçeleri için 1,4 milyar lira, kasko poliçeleri için 2.4 milyar lira olmak üzere toplam 3.8 milyar lira tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

BORCUNUZU SORGULAYIN

Borç yapılandırma başvurusu öncesi güncel borçların sorgulanmasında fayda bulunuyor.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından borcunu yapılandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov. tr aracılığıyla yapılabilecek.

Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.

Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek.

KREDİ KARTIYLA DA ÖDENEBİLECEK

Kredi kartıyla ödemeler ilgili kurumların internet adresindeki linkler ya da bankaların uygulama geliştirmeleri halinde internet siteleri veya şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacak.

Kredi kartıyla bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkün olacak.

Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacak.