Yaklaşık 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak.

Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak. Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37.98 Lira avantaj olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin öncelikle brüt tutarı bulunacak. Brüt tutar üzerinden hesaplanan vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Böylece net ücret ile çalışanlar da brüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak. Gelecek yıl 5004 Lira olarak belirlenen brüt asgari ücret için normalde 638 TL gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Ücret vergisine ilişkin olarak merak edilen soruların yanıtları şöyle:.

Asgari geçim indirimi bekâr, evli, çocuklu herkes için kalktı mı?

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan AGİ düzenlemesi yürürlükten kalkıyor..

AGİ'nin kalkması ücretleri düşürür mü?

AGİ, ücretten kesilen gelir vergisinden kendisi, eşi, çocukları için belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanıyor, net ücretle birlikte ödeniyor. Çalışanın net ücreti asgari indirimi kadar artıyor. AGİ kalktığında ücrette bir azalma söz konusu olmayacak.

Asgari ücretliler vergi dilimine takılacak mı?

İşçi, memur ayırımı olmadan tüm çalışanların brüt 5004 liraya kadar olan ücreti gelir vergisi, damga vergisinden muaf olacak. Yeni sistemle asgari ücretli hiçbir çalışan vergi diliminden etkilenmeyecek..

Vergi istisnası çalışanın kazancını nasıl etkileyecek?

Bugünkü sistemde asgari ücrete kadar olan gelirde vergi istisnası evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar için geçerli. Buradaki vergi istisnası gelir vergisiyle sınırlı. Asgari ücretlinin eline 675 lira fazla para geçecek.

Vergi indiriminin net ve brüt kazanca yansıması nasıl olacak?

Net ücretin brüt tutarı hesaplanarak vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Net ücretle çalışan da brüt ücretle çalışan da bu avantajdan yararlanacak..

Brüt 5004 lira üzerinde örneğin 10 bin lira net ve brüt kazancı olan vergi iadesi alabilecek mi?

Mevcut sistemde 10 bin lira brüt maaşı olan bir çalışanın 1275 lira vergi ödemesi gerekiyordu. Bugünkü sistemle devam edilse maksimum 675.54 lira AGİ bu tutardan düştüğünde ödenecek vergi 599,46 lira (ilk vergi dilimi için) olacaktı. Bu durumda 10 bin lira brüt kazancı olan yaklaşık 7824 lira net maaş alacak. Eski sistemdeki AGİ de bunun içinde olacak. .

Diğer yandan 10 bin lira net maaşı olanın brütü yaklaşık 13 bin 987 lira. Gelir vergisi matrahı 1783.44 lira olacaktı. İşçi yasal kesintileri sigorta, damga, işsizlik 3978 lira. Brütten düşüldüğünde 10 bin 675 lira olacak. Dolayısıyla 675 liralık AGİ (eski sistemde) net maaşa ilave edilmiş oluyor. Net ücretle birlikte veriliyor. Brütte AGİ vergiden kesildiği için doğrudan içinde yer alıyor. Net ve brütte AGİ uygulamasının ayrıca bir tebliğle açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Gelecek yıl gelir vergisi dilimlerinde bir değişiklik var mı?

Gelir vergisi oranı yeni yılda 32 bin TL'ye kadar kazançlarda % 15, 32 bin ila 70 bin TL arası % 20, 70 bin ila 250 bin TL arası % 27, 250 bin ila 880 bin TL arası % 35, 880 bin lira üzeri % 40 uygulanacak.

Yeni asgari ücret hangi tarihte hesaba yatacak?

Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta, peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak..

Yeni asgari ücret tazminatlara nasıl yansıyacak?

Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacağı için işten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı olan 5.004 lira geçerli olacak.