Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına dair yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Teklif, vergi ve cezalarda yapılandırmanın yanı sıra matrah artırımı da getiriyor. Ayrıca çok mühim taksit olanağı da getiriliyor.

Haftalık mesaisine 1 Haziran Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en mühim gündemi gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV, trafik para cezası, kara yolu kaçak geçiş ücreti, yükseköğrenim kredi ve harç kredisi alacaklarının yapılandırılmasını içeren yasa teklifi olacak.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan birtakım borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunmuş olduğu birtakım hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı birtakım paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

COVID-19 CEZALARI YAPILANDIRILAMAYACAK

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verdiği idari para cezaları, COVID-19 ile mücadele kapsamında verdiği idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE FENNİ MUAYENE İZNİ VERİLECEK

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta dair idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme boyunca fenni muayene izni verilecek.

Matrah ve vergi artırımı üstüne hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri durumunda, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

18 AYA KADAR TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi durumunda borçlular, müracaat esnasında 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin birtakım alacakları da yapılandırılabilecek.