Sempozyum Başkanı Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar Mide kanseri tedavisinde erken dönemde ameliyatsız endoskopik yöntemlerle tedavi uygulanabilirken ileri evre tümörlerde günümüzde laparoskopik ve robotik cerrahi daha sık kullanım alanı buluyor. Metastatik hastalıkta sıcak kemoterapi (HİPEC) sağ kalım oranlarını artırarak uzun yaşam süresi avantajı sağlayabiliyor” dedi.

Sempozyumda oturum başkanı olan Liv Hospital Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Binnur Şimşek “Mide kanserinde erken tanı konulmazsa ölüm riski çok yüksek olan ancak erken tanı konulduğunda endoskopik tedavi yöntemleriyle bile organ kaybı olmadan tedavisi mümkün olabilen ciddi bir hastalıktır. Zamanında yapılacak kontrol endoskopileriyle erken evrede saptanan kanser öncüsü lezyonlar çıkartıldığında hayat kurtarıcı olacaktır” diye konuştu.

Sempozyumda konuşma yapan Liv Hospital Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Meltem Selam Topalgökçeli “Mide kanserinde tamamen kür sağlayabilmek için R0 rezeksiyon yapmak gerekiyor. Ama maalesef hastalar genelde ileri evrede geliyorlar. Artık neoadjuvan kemoterapi veya immunoterapi ile tümör boyutlarında küçülme uzak metastazlarda eliminasyon sağlanabiliyor. Bu da hastalara radikal cerrahi şansı veriyor ve sağ kalımları uzatıyor.