Özel bir şirket bünyesinde çalışan bir işçi, cep telefonundaki ses kayıt uygulamasını kullanarak mesai arkadaşlarının seslerini, özel görüşmelerini kayıt altına alması sebebiyle tazminatsız bir şekilde işinden kovuldu. Ardından soluğu mahkemede alan işçiye bir darbeyi de Yargıtay vurdu. Yargıtay, gizli bir şekilde mesai arkadaşlarının seslerini kayıt altına alan bir işçinin tazminat hakkı olmadığını belirtti.

 

Haksız yere işten atıldığını savundu

İşçi ihbar ve kıdem tazminatlarının, fazla mesai ücretlerinin, çalıştığı son ayın ücretinin ve genel tatillerle ulusal bayramlardan alacaklarının ücretini istedi. İşten haksız yere atıldığını iddia eden işçinin eski iş yeri ise bu talebi reddetti ve iş akdinin haklı bir nedenle bitirildiğini belirtti. 

Mahkeme ise önce toplanan delilleri inceledi, ardından bilirkişi raporuna da başvurarak davayı kısmi olarak kabul etti. Davalının vekili kararı temyiz etti.

Emsal niteliğinde bir karar verildi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi adeta emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtayın kararında işçinin mesai arkadaşlarının sesini cep telefonu yordamıyla gizli bir şekilde kaydettiğine de yer verilerek işçiden yazılı olarak bir savunma talebinde bulunulduğunu, ancak işçinin herhangi bir savunma yapmadığını, iş akdinin ise 6 iş günlük hak düşürücü süresi içinde bitirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. 

Mesai arkadaşlarının özel hayatlarına direkt olarak müdahale eden işçinin iş akdinin fesihinde davacı iş veren kısmının haklı olduğuna hükmeden Yargıtay, işçinin tazminatlarının reddedilmesinin uygun olduğuna karar verdi.