Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yurt içinde iktisadi faaliyet dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı sınırlı oranda artarken istihdamdaki artış işsizliğin düşüşünde etkili olmuştur.

2021 yılında küresel enflasyon salgının seyrine bağlı olarak gelişen arz kısıtları, Emtia fiyatlarındaki artışlarla hızla yükselmiştir. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili oluyor. Gıda fiyatlarının küresel seviyede yüksek seyretmesine neden oluyor. Gıda emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz.

Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK​

Ekonomik temellerden uzak fiyatlamaların geçici etkileri, gıda ve tarımsal fiyatlardaki artışlar nedeniyle arz yönlü unsurlar etkili olmaktadır. Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz. 

2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir şekilde kurumsallaşması için tüm Politika araçlarında liralaşmayı teşvik edici gözden geçirme sürecini devam ettirmekteyiz.

LİRALAŞMA STRATEJİSİ UYGULANIYOR

Liralaşma stratejisi, yeni finansman ürünleri, likidite uygulamaları kapsamında bütüncül yaklaşımla oluşturulmaktadır. 2021 yılı Aralık ayında yabancı para ve Altın mevduatlarının TL'ye dönüşümünü destekleyerek adım attık. Yurt dışında yaşayan kişilerle sahip olduğu şirketlerdeki tasarruflarını ana vatanda değerlendirmeleri için YUVAM hesabını devreye aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tamamlayıcı ürünleriyle döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmış durumda.

Geçtiğimiz yıl boyunca teknoloji ve otomasyondan tüm iş süreçlerinden yoğun bir şekilde yararlanmaya devam ettik. Görev alanımıza gelen konularda ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmaya devam ettik. Bu kapsamda düzenlediğimiz toplantılar ve ikili iş birliği faaliyetlerimizle paydaşlarımızla aktif bir şekilde etkileşimde bulunduk. Temel görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve çevresel konulara duyarlılığımızı sürdürerek çalışmalarda yer aldık.