Milli Eğitim Bakanlığı, “Okul İklimi” projesiyle eğitim ortamlarının içindeki ve dışındaki paydaşların bağlarını tüm boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlıyor. Bu sayede öğrenci, veli, öğretmen arasında güçlü bir iş birliği oluşturarak eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliği sağlanacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul İklimi Projesi konusunda Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Özer projenin, yaklaşık 6 aydır uygulamaya aldıkları birçok projenin çatı projesi niteliğinde olduğunu vurguladı.

AKRAN İLETİŞİMİ İÇİN GÜÇLÜ ORTAM

Bakan Özer, ‘Okul İklimi’ni şöyle anlattı:

“Bir okulun organizasyon yapısını ve bu yapının toplam kalitesini, okulun psikososyal ve eğitsel karakterini ortaya koyan şey, aslında o okuldaki iklimdir. Bir okulda öğrenciler, ortak hedef bilinci, motivasyon geliştirme, ilişkilerde aktif rol alma, karar alımına katılım, şeffaflık, adalet, iş birliği, güven ve aidiyet, inisiyatif alma gibi birçok unsurun bileşkesiyle bir kurum kültürü oluşturabilirler ki biz bu kültüre ‘Okul İklimi’ diyoruz. Çocuklarımız için ‘paylaşımı, etkileşimi, yani iletişimi’ destekleyen okul iklimini tesis etmemiz gerekiyor. Başta okul yöneticilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizin öğrencileri destekleyici özelliklerinin güçlendiği, akran iletişiminin çok sağlam bir şekilde ilerlediği, yani akran zorbalığının olmadığı bir okul iklimini oluşturmamız lazım. Okullarda oluşturulacak iklimin olumlu tutumlar, akademik gelişmeler ışığında tüm öğrenim ve kazanımların daha üst düzeye çıkmasına vesile olacak.”

KİTAP SAYISI 52 MİLYON OLDU 

’Okul İklimi’ni iyileştirme ana hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kütüphane atağına soyundu. “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 57 bin 108 okulun tamamına kütüphane kuruldu. Okullardaki kitap sayısı 28 milyondan 52 milyona çıkarıldı. Böylece çocukların kitaba erişimi artırıldı.

EĞİTİME TEMELDEN YATIRIM

Okullarda kalite güvence sistemini aktif hale getirmek için yeni bir teftiş sistemi kuruldu. Okullar arası imkan farklılıklarına da neşter vuruldu. Buna yönelik Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında yeni ders materyalleri üretimi, çocuk oyun parkları, müzik odaları, sınıf kitaplıkları, oyun alanlarının düzenlenmesi ve spor malzemeleri temini gibi okul iklimini iyileştirmek için birçok çalışma yapılacak.