Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğiliminin görülmeye başlandığını ifade eden MB Başkanı Kavcıoğlu, "Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.

Kavcıoğlu, "2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi birçok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu.

Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanları:

AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLEME BAŞLADI

2022'deki savaş nedeniyle enerji ve emtia fiyatları olağanüstü yükseldi. Bu durum başta enflasyon olmak üzere ekonomik göstergeleri etkiledi. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle normalleşme eğilimi görülmeye başlandı. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır.

YATIRIMLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri birçok ülkede Kasım ayından bu yana yukarı yönlü güncellenmektedir. Türkiye'de büyümenin sağlam temeller üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yılın üçüncü çeyreğinde dış talep görünümü nedeniyle sınırlı ivme kaybına rağmen Türkiye ekonomisi büyümüştür. Yatırımlar olumsuz küresel görünüme rağmen kesintisiz olarak devam etmiştir.

İSTİHDAM SAYISINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE TÜRKİYE

Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullanımı desteklenmiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı.3. çeyrekte sanayi üretiminde dış talebin olumsuz etkileri sınırlı olarak hissedilmiştir.

İşgücü piyasası sağlıklı gelişimini sürdürmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında pandemi öncesinden bu yana istihdam sayısını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur. İşsizlik oranı 10.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam 31,6 milyon kişi olmuştur.

Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. İhracat sağlam ekonomik temeller üzerindeki güçlü seyrine devam etmiştir. 2022'de enerji ithalatının milli gelirdeki payı tarihi yüksek seviye olan yüzde 11 düzeyine çıktı.

CARİ AÇIK YÜKSELDİ

2022'de cari açığımız yükselmiştir. Son dönemdeki enerji ve paritedeki gelişmelerin etkisiyle cari açığın gerilemesi beklenmektedir. Enerji fiyatları dışlandığında 2022'de ekonomimiz cari fazla vermiştir.

Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir.

2023 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 22,3

Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yuzde 8,8 olarak sabit tutuldu.

Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrari gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 sonunda orta noktası yüzde 22,3 olmak üzere, yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

"KOBİ'LER LEHİNE GİDEREK ARTAN BİR KREDİ HACMİ OLUŞMASI SAĞLANMIŞTIR"

Kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen liralaşma hedefimizin başarıya ulaşması için güçlü ve kararlı adımlar atıyoruz. Ülkemiz sürdürülebilir büyümenin devam için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir gelişimi öngören Türkiye Ekonomik Modeli uygulanmaktadır. 2022 yılı içerisinde tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur. Liralaşma Stratejisi kapsamında, politika faiziyle birlikte, likidite, teminat, zorunlu karşılık ve uluslararası rezervlerin yönetimine ilişkin araçlar bütüncül bir anlayışla en etkin şekilde kullanılmıştır. Enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırım destekleyici, cari fazla kapasitesini artırımı politikalar uygulanmıştır. Hedefli kredi anlayışı çerçevesinde TL kredilerde, firma ve özellikle KOBİ'ler lehine giderek artan bir kredi hacmi oluşması sağlanmıştır. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde hanehalkı, firma ve bankacılık kesiminin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirasının payının artırılması ve finansal sistemin Türk lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşması desteklenmektedir.

Enflasyonun, tahminler doğrultusunda 2023 yılı sonunda yüzde 20 seviyelerine ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 10'un altına inmesiyle fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etme hedefi gerçekleştirilecektir. 2023 yılında, temel amaç olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak tüm araçlar en etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.