Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon ABD doları açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 782 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 193 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon ABD doları seviyesine geldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 604 milyon ABD doları net çıkış ve 12 milyon ABD doları net giriş kaydetti.