KYK memur alımı başvuru şartları neler?  KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak saat 17.00'ye kadar devam ediyor. 500 yurt yönetim personeli alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. KYK personel alımı kontenjanları ile ilgili detaylar açıklandı. Peki KYK memur alımı kontenjanları ve şartları neler? İşte KYK memur alımı başvuru ekranı ile ilgili detaylar...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU YAPMA EKRANI...

KYK memur alımı başvuruşları ile ilgili detaylar merak konusu. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden yapılıyor. KYK memur alımı başvurusu ; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak gerçekleştiriliyor.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE KYK PERSONEL ALIMI KOTENJANLARI...

KYK memur alımı başvuru şartları

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden
itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması
halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.