Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.

Böylece şirketler KKM'den elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.