Duruşmada savunma yapan avukat Celal Çelik, söz konusu olayda Anayasa'nın 83. maddesi gereğince kovuşturma ve soruşturma yapılamayacağını söyledi.

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında düşme kararı verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yargılamaya devam olunacaksa ispat hakkımızın kullanılarak delillerin toplanmasını talep ediyoruz, deliller toplandıktan sonra savunma aşamasına geçilecektir, mahkeme önceki ilamında düşme kararı vermiştir" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun üzerine atılı suçun şikayete tabii olması, müşteki avukatının 14 Eylül 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede şikayetinden vazgeçmesi, söz konusu olayda şikayet olmaması ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar" maddesi ve Anayasa'da yer alan "yasama dokunulmazlığı" maddesi nedeniyle kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle açılan davanın düşmesine karar verdi.