Bu yenilik sayesinde, noter onayı gerektiren mevcut süreçlere alternatif olarak sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Aynı anne ve babadan gelen kardeşlerin, miras yoluyla elde ettikleri taşınmazları daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak.
 
Yeni düzenleme ile birlikte, kardeşlerin miras yoluyla kalan hisseli tapuların satışı ve devri için noterde fiziksel olarak hazır bulunmaları ve ortak bir karar almaları şartı ortadan kalkarken, tapu devir işlemlerinde kolaylık sağlandı. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noterde gerçekleştirilen prosedürler, taşınmazın sınırlarının belirlenmesi ve tapu alım-satım işlemlerinin eksiksiz tamamlanması anlamında önemini korumakla birlikte, yeni düzenleme bu prosedürlerde doğan karışıklıkları gidermeyi amaçlıyor.
 
Hisseli tapu satış işlemleri için tüm hissedarların muvafakati şarttır, ancak avukatlara verilecek yetki işlemleri daha da pratikleştirebilir. Miras süreçlerinin daha hızlı ve az bürokrasiyle yürütülmesine imkan tanıyan bu düzenleme, kardeşler arasındaki tapu devir işlemlerini önemli derecede kolaylaştırıyor.
 
Satış işlemi tamamlandığında, payların maddi karşılıkları hissedarlara ödenirken, yerel belediyelerdeki devir işlemleri için hala tüm hissedarların bizzat orada olması zorunlu.
 
Yeni yönetmeliğin miras yoluyla taşınmaz devralan kardeşlere sağladığı kolaylıklar, işlemleri daha basit ve anlaşılır hale getirerek önemli bir adım olarak görülüyor.