TBMM Genel Kurulunda kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, AK Parti'nin günü kurtarmaya çalıştığını, teklif hazırlanırken barolar ve üniversitelerden görüş alınmadığını öne sürdü.

Sunat, "AK Parti kadına yönelik şiddete karşı önleyici hiçbir tedbiri almayarak vatandaşlara 'Büyük işler yapıyoruz.' izlenimi oluşturmaktadır. Bu teklif, pansuman vazifesi bile görmeyecek hatta yaraları derinleştirecek bir tekliftir." diye konuştu.

Sunat, "İstanbul Sözleşmesi'nden tek adamın iradesiyle çıkıldığını", bu tavrın AK Parti'nin kadına bakışını özetlediğini söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının gayretini hatırlatarak o dönemde birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğünü, Türkiye'de ise hastaların tedavilerinin başarıyla yapıldığını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken zaman zaman şiddete maruz kaldığına işaret eden Arkaz, "Teklifle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları katalog suçlara dahil ediliyor. Şiddet mağduru sağlık çalışanlarımız korunacak ve onlara kalkan eller kırılacak. Hekimlerimiz de hakimler gibi korunacak. Ayrıca özlük haklarıyla ilgili de düzenleme yapılıyor." ifadesini kullandı.

Arkaz, yapılan düzenlemeyle kadın ve çocukların da korunduğunu belirtti.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, teklifin aceleyle hazırlandığını, komisyonda detaylı bir çalışma yapılarak meslek örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Kerestecioğlu, kadına karşı şiddete yönelik çalışmalar yapan bazı sivil toplum örgütlerinin kapatıldığını, kadın cinayetlerinin devam ettiğini, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ı "Seni çivilerim." diye tehdit eden bir güvenlik görevlisinin cezasız kaldığını savundu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kadın cinayetlerinin temelinin politik olduğunu öne sürerek "Adalete, demokrasiye, özgürlüklere, laikliğe, bilime, doğaya, hayvanlara ve halka düşman olanlara bakarsanız, onların kesinlikle kadına da düşman olduğunu görürüsünüz. Bu durum kadın cinayetlerinin politik olduğunu gösteriyor. Gerici, eril ve tekçi zihniyet kadına yönelik şiddetin kaynağıdır." diye konuştu.

Antmen, HDP'li Başaran'a "Seni çivilerim" şeklinde tehdit ifadeleri kullanan kamu görevlisiyle ilgili bir işlem yapılmadığını, kadınlara yönelik şiddetin cezasız kaldığını ileri sürdü.

'KADINA VERDİĞİMİZ DEĞERİ BU TOPLUM ÇOK İYİ BİLİYOR'

Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin gerçekleri çarpıttığını belirterek "Kadına verdiğimiz değeri bu toplum çok iyi biliyor. Anayasal olarak kadınlara pozitif ayrımcılık getirdik. Milletimiz huzurlu toplum ile ilgili politikalarımızı benimsediği için AK Parti iktidar oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur. 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığı 9 Sayılı Kararnamesi'nin ortaya koyduğu hükümler çerçevesinde, yürütme ve yasama görev alanlarıyla ilgili yetkilerini kullanmıştır." diye konuştu.

Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun'un İsmet İnönü zamanında yasalaştığını anımsatan Akbaşoğlu, "Sonuç itibarıyla, yürütme organı bir uluslararası sözleşmeye imza atar. Yürütme ister bunu imzalar veya izni alır. Bunun birçok örneği vardır. Yürütme imza attığı gibi bunu sona erdirmede de yetki sahibidir. Daha önce parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu yürütme organıydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme organı cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı kararıyla bunun sona erdirileceği açık hükümdür. Meclisin yapmış olduğu uygun bulma kanunu ise yürürlüktedir zaten. Yürütme, Meclisin yapmış olduğu kanunu yürürlükten kaldırmamıştır. O bir izin verme sürecidir, izni vermiştir. Sona erdirme kararını veya katılma kararını verecek olan yürütmedir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin birinci bolümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.