Öte yandan 2020 Jandarma kamu personeli alımına müracaatta bulunmak isteyenler Jandarma kamu personeli alımı müracaatsu koşulları nedir, nereden, nasıl yapılır? Şeklindeki sorulara yanıt aramayı devam ettiriyor. Bu başlık altında Jandarma kamu personeli alımı müracaatsu koşulları nedir, nereden, nasıl yapılır? Soruları ve daha bir çok ayrıntıya erişebilirsiniz…

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı 10 ayrı unvanda 32 devlet kamu personeliu alımına ilişkin ayrıntıları fotoğrafı web sitesi jandarma.Gov.Tr'den duyurdu. Yayınlanan kılavuza göre müracaatlmak istenilen unvan için 2020 KPSS'ye girmiş olmak ve belirlenen asgari puana sahip olmak gerekmektedir. Diğer taraftan ilanı duyan ve müracaatta bulunmak isteyenler 2021 yılı Jandarma kamu personeli alımı müracaatsu koşulları nedir, nereden, nasıl yapılır? Sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR?

Jandarma kamu personeli alımı müracaat koşulları ve diğer tüm bilgilere ilişkin ayrıntılar şöyle;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

B. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmak.

C. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış ya da Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı vermiş olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler içinde geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veveya da fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve de bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

D. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

E. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.Lığı, Sahil Güv.K.Lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık sebepleri hariç herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için de; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş tecilli ve ya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

G. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal ya da yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

I. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/ya da mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK,

J.Gn.K.Lığı, Shl.Güv.K.Lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

J. 2020 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

K. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.