İşe dönüş primi desteği için tarih belirlendi. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan süreçte, eski işçisini işe alacak olan işverenlere aylık olarak 1.324 TL'lik destek sağlanacak. Süreç, 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

KİMLER PRİM DESTEĞİ ALABİLİR?

İstihdama dönüş prim desteği, ihale konusunda iş yapan iş yerleri haricinde özel sektördeki iş yerlerinde görev yapacak sigortatılardan ötürü verilecek. Prim desteği, önümüzdeki ayın ilk günü itibarıyla başlayacak ve fesih yapılmayacak sürenin son gününe kadar aylık olarak alınacak. Alt işverenler de bu başvuruda bulunabilecek.

PRİM DESTEĞİ MİKTARI KAÇ TL?

Kapsam içinde olan ve kuruma bildirilmiş sigortalının prim ödeme sayısı, 44.15 TL ile çarpılacak. Elde edilen tutar, prim desteği miktarını belirleyecek. Yani bir sigortalı çalışan için 30 günden hesaplama yapılırsa, işverene aylık 1.324 TL prim desteği sağlanmış olacak. 

İşe dönüş prim desteğine nasıl başvurulur?

Prim desteğinden faydalanmak isteyen işveren, bu desteğin kapsama alanına giren sigortalı çalışanı için "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra, "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" kısmından "İstihdama Dönüş Desteği" adlı menü üzerinden işlem yapabilir.

Yabancılar prim desteğinden faydalanabilir mi?

Yabancı sigortalılar, bu prim desteği kapsamına girmemekte. Prim desteği yalnızca T.C kimlik numarası olan sigortalı vatandaşları kapsamaktadır.

Hangi fesih kodu, destekten yararlanamayacak?

"29- İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih" koduyla sözleşmesi sona eren sigortalılar hariç tüm kodlar, destek kapsamına girecek. Sigortalı ayrıca, bu destek primini aldığı takdirde; 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki diğer teşvik primlerinden yararlanamaz.