Raporda, üretken yapay zekanın, verimlilik artışını desteklemek ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu ancak aynı zamanda büyük iş kayıpları ve artan eşitsizlik konusunda da "derin endişeler" doğurduğu ifade edildi.