Dünya Bankası çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Finans Kurumu (IFC) özel sektör kalkınmasının desteklenmesi ve pandemi ortamında faaliyetlerin sürdürülmesine destek olunması amacıyla Türkiye'ye 2021 mali yılında 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımın 410 milyon dolarlık kısmı diğer yatırımcı kuruluşlardan mobilize edilen finansmandan sağlandı.

Kuruluşun açıklamasına göre Temmuz 2020 ile Haziran 2021 döneminde yapılan yatırımlarda finansa erişim, sermaye piyasalarının güçlenmesi, inovasyonun desteklenmesi, iklim değişikliğinin önlenmesi, rekabetin güçlendirilmesi gibi stratejik önceliklere dikkat edildi.