Memurlara yapılan ilave zam ile ilgili yasanın resmi gazetede yayımlanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir genelgeyle yeni katsayıları duyurdu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme artışı yüzde 7.5 olurken enflasyon farkıyla birlikte kümülatif artış yüzde 30.95'e ulaşmış oldu. Bu artış aslında memurların çocuk parasından tüm harcırahlarına kadar tüm ödemeleri artırmış oldu. Aynı zamanda işçiler için belirlenen kıdem tazminatı tavan miktarı da yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldi. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı. İlave zammın yansıtılmasıyla da yeni tavan 10 bin 848 liraya ulaştı.

Buna göre, bu yılın ilk yarısında işten çıkartılanlar çalıştıkları her yıl için en çok 10 bin 848 lira kıdem tazminatı alabilecek. Bu tutar, Temmuz'da memur maaş zammıyla yine artacak.

10 yıllık bir çalışan Aralık ayında işten çıktığında en fazla 82.840 lira alırken Ocak ayı ile birlikte alacağı en yüksek kıdem tazminatı 108.486 liraya yükselmiş oldu. Böylece işçi 25. 646 lira fazla tazminat alabilme imkanına kavuştu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor. Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.

TAZMİNAT NASIL ALINIR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.

Ayrıca 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar da istifa etmeleri halinde SGK'dan yazı alarak tazminat alabilirler.

Burada şartlar 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl 3.600 gün. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise 25 yıl 4500 gün veya sadece 7 bin gün.