Claude 3.5 Sonnet olarak adlandırılan sohbet botu, GPT-4o ve Gemini 1.5 Pro gibi modellerden daha iyi sonuçlar veriyor.

Anthropic, 3.5 Sonnet’in kodlamadan görsel oluşturmaya kadar birçok işlevi yerine getirdiğini söyledi. Kod hatalarını bulma, kullanıcı girdilerini anlama ve matematiksel işleri yapma konusunda şirketin en iyi yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor.

Anthropic, 3.5 Sonnet’in rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia ederek bazı karşılaştırma sonuçlarını yayınladı. Üçüncü taraf araştırmalar henüz doğrulamamış olsa da; kod yazma, matematiksel hesaplamalar ve görsel oluşturmada ChatGPT ve Gemini’ı geride bırakıyor.

Şirketin paylaşımına göre model; görsel muhakeme, grafik yorumlama ve resimlerden metin kopyalama gibi konularda da yeteneklerini geliştirdi. Bu kapsamda en güçlü modeli olan Claude 3 Opus’tan daha iyi olduğunu savunuyor.

Anthropic, Claude 3.5 Sonnet modelini belirli sayıda arama için ücretsiz kullanıma sunacağını açıkladı. Ancak modeli sınırsız şekilde kullanmak isteyenler için Claude Pro ve Team gibi abonelikleri mevcut.