Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Çiğ süt ve kırmızı et piyasası başta olmak üzere gıda arz güvenliği odağında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir.

Küresel düzeyde enerji ve tarımsal emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin, başta tarım ürünleri ve gıda olmak üzere diğer fiyatlama davranışlarına da olumlu yönde tesir etmesi beklenmektedir. Temel gıda maddelerinde arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgusu yapılmıştır. Diğer taraftan, bazı tarım ve gıda ürünlerinde maliyetlerdeki gelişmelerden bağımsız olarak haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekilmiş ve bu yöndeki artışların engellenmesini teminen gerekli çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktifrol almasına yönelik adımlar atılacaktır.

İlerleyen dönemde de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını teminen fiyat istikrarını gözeterek ilgili kurumlarla güçlü bir iş birliğinin tesisine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.