Konya'da yaşayan bir kadın, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Eşinin cep telefonundan, başka kadınlarla yaptığı cinsel içerikli görüşmelerin ekran görüntülerini alan kadın görüntüleri dosyaya delil olarak sundu. Davanın görüldüğü yerel mahkemede, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda 'Cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda bulunan erkeğin tam kusurlu olduğu' belirlenirken, tarafların boşanmalarına, davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

 

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Boşanma dışındaki hükümlerin istinaf mahkemesine taşındığı yerel mahkeme kararında, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğe yüklenen kusurun 'Hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı' kararını verdi. İstinaf mahkemesi, davacı kadın tarafından dosyaya delil sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan rızası dışında 'hukuka aykırı' elde edildiği gerekçesiyle davalıya yüklenen kusurun gerçekleşmediğine dikkat çekti. Kusursuz olan tarafın Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2 maddesi uyarınca tazminatla sorumlu tutulamayacağına karar veren istinaf mahkemesi, bu nedenle kadının tazminat taleplerini reddetti.

'HUKUKA AYKIRILIK YOK'

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının usulüne uygun olarak delil elde ettiğini kaydederek istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay tarafından hazırlanan kararda "Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki sohbet uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır" denildi.