Çalışanların bireysel çabaları ile kişisel gelişimlerine yatırım yapmalarını veya yeni uzmanlıklar öğrenmelerini beklemek yerine, her çalışanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak, bir şirket için performansın iyileştirilmesi, verimliliğin ve çalışan memnuniyetinin artırılması gibi önemli kazanımlar yaratacak stratejik bir yatırımdır.

Amaç ister yeni çalışanların oryantasyonu ister mevcut personelin donanım ve yetkinliklerinin artırılması veya yeni teknolojilerin öğretilmesi olsun; ‘Eğitim’ tüm şirketlerin kurum kültürü ve çalışan değer önermesinin vazgeçilmez bir unsuru olmalıdır.

Online Eğitim Platformu Teedo’nun Genel Müdürü Selçuk Aytekin, “Şirketiniz bünyesinde etkili bir eğitim programını hayata geçirmek veya dışarıdan bu konuda profesyonel destek almak iş başarısını garanti etmekle ilgili değil, organizasyonunuzu bunu başaracak şekilde optimize etmekle ilgilidir” diyor. Aytekin, doğru zamanda doğru şekilde verilecek eğitimlerin şirkete birçok açıdan fayda sağlayabileceğini belirterek, “Çalışanı mutlu etmenin tek yolu, yüksek maaş politikası uygulamak değildir. Şirketler insan odaklı bir iş kültürü yaratarak, çalışanlarına değer vererek, kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik ederek de mutlu bir iş ortamı sunabilir. Bu, iş yerinde katılımcılığı ve sadakati artırır. Kendilerine değer verildiğini gören sadık çalışanların şirkette kalmaları ve işlerinde daha iyi performans göstermeleri kuvvetle muhtemeldir. Böylece şirketin tutarlı bir beceri ve bilgi düzeyine sahip olması, başarılı iş sonuçları elde etmesi sağlanmış olur” şeklinde konuşuyor.

Yapılan araştırmalar, resmi bir eğitim programı uygulamak ile şirketin artan karlılığı arasında şaşmaz bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. ABD’de yapılan bir çalışma, yerleşik bir eğitim programı olan kuruluşların, eğitim programı olmayan kuruluşlara oranla çalışan başına yüzde 218'den fazla gelire ve yüzde 24 gibi şaşırtıcı bir oranda daha yüksek kâr marjına sahip olduğunu gösterdi.