Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada “Maarif Modeli, milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek, günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşıyor” dedi.

Öğrencileri okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir eğitim-öğretim sistemini yerleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Eğitim sistemlerinin amacı; iletişim becerisi yüksek, değişime uyum sağlayan, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanan, kendisiyle ve toplumla barışık, bilgili, bilinçli, bilge ve özgür bireyler yetiştirmektir. Bizim de gayemiz; ülkemizi 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak öncü, fıtrat üzere, iyilik odaklı, hak ve hakikat âşığı bir nesile sahip olmaktır.”

Millî Eğitim Bakanlığının, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşılmasında öncü rol üstlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maarif Modeli, milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek, günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşıyor. Yeni müfredatımızla; öğrencilerimizin millî, manevî ve insanî değerler istikametinde; okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan; dikkat ve farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmelerini hedefliyoruz” dedi.

“ÖĞRENME İHTİYAÇLARINA UYGUN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMINI HAYATA GEÇİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim-öğretim sistemimizin merkezine aldığımız insanı; sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alıp onu bu yönleriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla; evlatlarımızın kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı; çevreye, canlılara ve eşyalara değer katan ‘sosyal sorumluluk programını’ eğitimimizin ayrılmaz bir parçası hâline getirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile öğrencilerimizi, yarıştırıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önüne alan, onların öğrenme ihtiyaçlarına ve hızlarına uygun farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını önemli bir yenilik olarak hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.