EPDK’dan avans ödemelerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere son dönemde bütün dünyada yaşanan enerji üretim maliyetlerindeki artışlar ülkemizi de etkilemiştir. Bu durum son kaynak tedarikiyle sorumlu görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) tedarik maliyetlerinin artmasına ve nihayetinde bütün tüketici gruplarının olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Ayrıca GTŞ’lerin spot elektrik piyasasındaki işlem hacminin artması sebebi ile avans ödemelerinde sorunlar yaşanabileceği bunun da piyasa yapısında bozucu etki yapabileceği tespit edilmiştir.

GTŞ’lerin günlük gerçekleşen avans ödemelerinde yaşanacak aksamaların söz konusu şirketlerin organize piyasalarda alış yönlü işlem yapamamalarına neden olabileceği, tüketiciye tedarik etmekle yükümlü oldukları elektrik enerjisini daha yüksek maliyetle satın almak zorunda kalabileceği, en önemlisi de nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği değerlendirilmiştir.

Bu durumun nihai tüketicinin üzerinde olumsuz mali etkilere sebep olmasının engellenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun dünkü toplantısında alınan kararla “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kabul edilmiştir.

Bahse konu değişiklik kapsamında GTŞ’lerin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan “nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla” bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Kurul tarafından alınan diğer bir kararla da GTŞ’lerin geçici süreyle, Temmuz ve Ağustos 2022 aylarına ilişkin, avans ödemelerinin ötelenebilmesine imkan tanınmıştır. Böylelikle GTŞ’lerin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılması ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir.

Piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri titizlikle takip eden Kurumumuz emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yaşanan küresel artışlardan tüm sektör paydaşlarının ve özellikle de tüketicilerimizin en az şekilde etkilenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecektir.”