Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, gıda dışındaki ana kalemlerde senelik enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en dikkat çekici katkı enerji grubundan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,68 arttığını ve senelik enflasyonun yüzde 17,14 olduğunu açıklamasının sonrası TCMB'nin Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, gıda dışındaki ana kalemlerde senelik enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en dikkat çekici katkı enerji grubundan geldi. Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkileriyle enerji fiyatları yatay seyrederken; fakat baz etkileri sebebiyle grup senelik enflasyonu dikkat çekici şekilde yükseldi.

Temel mallarda senelik enflasyon artarken, yeni sezon geçişinin de etkileriyle giyimdeki yükseliş eğilimi sürdü, dayanıklı ve diğer asli mal grubunda döviz kuru ilerlemelerinin yansımaları izlendi. Hizmet grubunda senelik enflasyon yükseldi,, aylık bazda ise mart ayındaki açılma etkilerinin sonrası yavaşlama kaydedildi.

Bu dönemde emtia fiyatlarındaki yükseliş tarımsal emtia ve endüstriyel metal fiyatları öncülüğünde sürdü. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ve kimi ürünlerde yaygın arz sıkıntılarının etkileriyle üretici fiyatlarındaki süratli artış eğilimi devam etti.

Bu gelişmeler le, B ve C göstergelerinin senelik enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seviyelerini korudu. B ve C endekslerinin senelik değişim oranları, nisanda sırayla 0,62 ve 0,89 puan artarak yüzde 18,11 ve yüzde 17,77 seviyesinde gerçekleşti.

Senelik tüketici enflasyonuna katkının enerji grubunda 0,58 puan, hizmet grubunda 0,12 puan ve asli mal grubunda 0,38 puan arttığı, gıda ve gıda grubunda değişmediği, alkol-tütün-altın grubunda ise 0,13 puan azaldığı görüldü.

"ÖZEL OKUL ÜCRET ARTIŞINA BAĞLI OLARAK EĞITIM HIZMETLERI ÖNE ÇIKTI"

Hizmet fiyatları nisanda yüzde 0,72 yükselirken, grup senelik enflasyonu 0,56 puan artarak yüzde 13,12 oldu. Öte yandan, mevsimsellikten ayrıştırılmış verilerle aylık enflasyon, açılma etkileriyle mart ayında kaydedilen yükselişin sonrası yavaşladı.

Senelik enflasyon artışı lokanta-otel ve diğer hizmetlerde daha dikkat çekiciken, başka alt gruplarda görece sınırlı oldu. Lokanta-otel senelik enflasyonu bir önceki sene salgın hastalığa bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğraması kaynaklı düşük kimin da etkileriyle artarken, aylık bazda gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerindeki fiyat artışları dikkat çekti.