Türkiye’ye özgü Yeni Ekonomi Modeli, kur korumalı TL mevduat hesabıyla TL tarafında vatandaşın desteğini arkasına aldı. Yeni modelin toplum üzerindeki ilk yansımalarının bahar döneminde, rahatlamanın da yaz başlarında gerçeklemesi öngörülüyor. İhracat eksenli kalkınma ve dikey büyüme getiren modelin hedefe ulaşmada kritik dönemeçleri şöyle olacak: Koşulların iyileştirilmesiyle finansman maliyete azalacak. Yatırımcı güvenindeki toparlanma ve öngörülebilirlik artırılacak. Bu da yatırımda kuvvetli bir yükselişi beraberinde getirecek. Yatırım talebinde genele yayılan toparlanma, turizm gelirlerindeki artış eğiliminin sürmesi, ihracatın gücünü pekiştirmesi ve verimlilik odaklı politikalarla sanayi sektörü, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranının üzerinde bir artış kaydederek büyümeye yüksek katkı sağlayacak. İhracat ve turizmdeki olumlu görünüm, bağlantılı hizmet sektörlerindeki üretim artışını yukarı yönlü etkileyecek. Sanayi ve hizmetler sektörü büyümede sürükleyici olacak. Tarım sektörü büyümeye pozitif katkı sağlayacak.

ENFLASYON HEDEFİ

Para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak politikalar hayata geçirilerek, enflasyon düşük seviyelere indirilecek. Enflasyonun düşürülmesiyle de öngörülebilirlik artırılacak. Belirsizlik kaynaklı risk primleri düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek. Uzun vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek. Böylece ekonomik ve finansal istikrar güçlendirilecek.

Yeni modelin başarısı için öncelikle makro ekonomik istikrarın korunması sağlanacak. Buna yönelik, serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbestliğe tam bağlılıktan vazgeçilmeyecek. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak. (YeniŞafak)