Dünya Bankası Türkiye raporunda yurtiçi makroekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin bu sene ekonomik canlanmayı etkileyebileceği ifade edildi.

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nun (TEM) son sayısını yayınladı.

Rapora göre, COVID-19 pandemisine karşı uygulamaya konulan politikalar ve bunların ekonomik etkisi 2020 senesinin ikinci %50 sinde ekonomik faaliyetin toparlanmasını sağladı. Kredileri desteklemeye yönelik önlemler de dikkate alındığında, Türkiye’nin ekonomik destek programının büyüklüğünün gayrisafi yurtiçi hasılaya seviyesi G20 artan piyasa ekonomilerinin ortalamasından daha yüksek olarak gerçekleşti.

Haziran ve Temmuz aylarında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Türkiye’nin dünyada büyüyen sayılı ülkeler arasında yer aldığının kaydedildiği raporda, “Bu desteklerin neticesi olarak ortaya çıkan kredi artışı ve Haziran-Temmuz aylarında kısıtlamaların, işletme kapatma önlemlerinin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçmesini sağlayarak Türkiye’yi 2020 senesinde pozitif büyüme performansı gerçekleştiren birkaç G20 ülkesinden birisi durumuna getirdi. Fakat bu büyüme yanında artan enflasyon, uluslararası rezervlerde düşüş, lirada zayıflama, cari açıkta sert bir artış ve şirketlerde yaşanan finansal gerilim ile birlikte geldi.

2020 senesinin sonundaki toparlanma, işgücü piyasalarının bir miktar toparlanmasına yardımcı olurken, bilhassa kadınlar, gençler ve düşük vasıflı işçiler olmak üzere çok sayıda çalışan geride kaldı. Bu durumun, yüksek enflasyon ile birlikte, yoksullara daha çok zarar vermiş olması muhtemeldir. 2019 senesinde yüzde 10,2 olan yoksulluk seviyesinin 2020 senesinde yüzde 12,2'ye yükseldiği tahmin edilmektedir. Şu anda yoksulluk seviyesini pandemi öncesi düzeylere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Raporda kimi ülkelerde COVID-19 salgınının tekrar yükselişe geçmesi risklerinin küresel toparlanmayı ve Türkiye’nin büyüme beklentilerini etkileyebileceği bildirildi.
Raporda uluslararası piyasa erişimini ve küresel değer zincirlerine katılımı arttıran önlemlerin Türk şirketlerinin büyümelerini ve daha üretken duruma gelmelerini sağlayacağını tahmin ediliyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame konu ile alakalı “Kriz bir fırsat sunmaktadır. Yeşil toparlanmayı teşvik etmeye ve yeşil bir dönüşümü başlatmaya yönelik önlemler küresel piyasaların karbonsuzlaştığı bir süreçte Türkiye’yi rekabet bakımından avantajlı bir konumda tutabilir. Daha çok çeşitlendirilmiş ve daha yeşil bir finansal sistem, sağlam ve sürdürülebilir bir toparlanmayı destekleyecektir” ifadesi kullanıldı.