Dünya Bankası, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanmasının önüne geçmek ve istihdamlarını korumalarına yardımcı olmak adına 450 milyon dolarlık projesini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İyileştirme Projesi"nin amacının, söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini desteklemek olduğu bildirildi.

Projenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantörlüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ek olarak "Proje mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve işçileri yeniden işe alarak veya depremden etkilenen bölgeyi terk eden işçilerin yerine yenilerini işe alarak istihdamlarını kademeli olarak deprem öncesi seviyelere çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in görüşlerine yer verildi. Lopez, "Söz konusu işletmeler Türk ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. Depremin sonuçlarının üstesinden gelebilmeleri için dayanıklılıklarının desteklenmesi, tedarik zincirleri ve istihdamın desteklenmesi yoluyla daha geniş anlamda ekonomi üzerinde olumlu yayılma etkileri yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


Proje kapsamında uygun bulunan işletmelere giderlerini karşılayabilmeleri için geri ödemeli finansman sağlanacak. Performansa bağlı geri ödemeli finansman, bir yıllık başvuru turu süresince "ilk gelen alır" esasına göre ya da fonlar tamamen kullandırılıncaya kadar kullanıma sunulacak.

Toplam geri ödemeli finansman kaynaklarının yüzde 10'unun özel olarak kadınların sahip olduğu veya yönettiği işletmelere tahsis edilece​​​​ği bildirildi.​​​